Türkiye’de internetin yaygınlaşmasıyla birlikte hazır web paketleri önem kazanmıştır, gelişmiş ülkelerde web tasarım hizmetleri tamamen hazır web paketleri ile karşılanmaktadır.