Madde 1 -Taraflar

1.1- Telif Hakki Sahibi: KMK Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi Sicil No: 970475 Adresi: DAP Royal Center Altayçeşme Mahallesi Çam Sokak No:16 D. Blok Daire:28 Kat:7 Maltepe / İSTANBUL Telefon: 0 216 504 21 21 Faks: 0 216 504 21 34 E-mail: bilgi@kmk.net.tr

1.2 –Müşteri: Web Hizmeti / Web Tasarım satın alan firma yâda gerçek kişi.

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, KMK tarafından üretilen hazır web programlar aracılığı ile oluşturulan web sitelerini işleyişine dair tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Hizmet/Ürün

KMK, hazırlamış olduğu web yazılımının, müşteri tarafından web paket ve sürümünün kullanımı, bu yazılımın çalışması için gerekli sunucu hizmetinin sağlanması, web yazılımı ile ilgili telefon ya da e-mail ile yapılan başvurularda, Destek Hizmetinin verilmesi. Alınan web paket ve sürümüne ait yazılım güncellemelerinden, müşterinin faydalanmasıdır.

Madde 4- Genel Hükümler

4.1- Müşteri http://www.sitehazirla.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile KMK müşterinin web sitesini açar. KMK ya gerekli bilgiler (Web sitesi için kullanılacak Domain, iletişim bilgileri, içerik materyalleri vb.) müşteri tarafından sağlanmadığı takdirde bu süre uzayabilir.

4.3- Sözleşme konusu hizmetin verilmesi için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının KMK’ ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, KMK hizmetin verilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.4- Sözleşme süresince web paketinin güncellemelerine müşterinin ücretsiz olarak geçiş hakkı vardır. Fakat standart tasarımdan farklı bir tasarım uygulanmış ise, güncellemelerin uyarlanması için ek ücret talep edilir. Kullanılan web paketlerinden Üst paketlere veya farklı web paketlerine geçiş ayrıca ücretlendirilir.

4.5- Teknik destek ekibimiz, mesai saatleri içinde gelen istek, talep ve arıza bildirimini en geç 24 mesai saati içerisinde cevaplayacaktır. Her türlü talepleriniz destek@kmk.net.tr e-mail hesabına iletilmelidir.

4.6- Müşteri web sitesinde kullanılan fotoğraf, video, müzik, logo, ürün, doküman ve benzeri materyallerin lisans hakları hakkında KMK 'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususlar için sözleşme imzalandıktan sonra ayrıca ihtara gerek yoktur.

4.7- Web Paket ödemeleri banka havalesi ile TL olarak yapılır. Döviz ile yapılan ödemeler Merkez Bankası efektif satış kurundan TL ye çevrilir.

4.8- Temerrüt kendiliğinden süre bitiminde oluşmuş olacaktır.

4.9- Müşteri aldığı hizmetin ayıbı varsa proje tesliminden sonraki 30 gün içinde KMK’ ya yazılı olarak bildirmediği takdirde KMK müşteriye karşı ayıp için tekeffül borcu kalmaz.

4.10- Web programının tüm açık kod hakları KMK’ ya aittir. Bu kodlar üzerinde Müşteri hiçbir hak iddia edemez. Sözleşme süresince müşteri KMK Hosting sistemini kullanır. Web Programları ve KMK' nın ürettiği diğer web tabanlı programlar KMK Hostingleri dışında barındırılamaz ve müşteriye açık kodlara erişebileceği FTP bilgileri verilmez.

4.11- Web sitesinin içeriğinden, teknik ve hukuki olarak müşteri sorumludur.

4.12- Müşteri telif haklarını ihlal edecek, sistemin çalışmasını engelleyecek, sistemin kaynak kodlarının çalınması v.b. herhangi bir müdahalede bulunmaz, başkaları tarafından bulunulduğundan şüphe eder ise derhal KMK’ ya durumu yazılı olarak haber verir.

4.13- KMK Hosting sistemimizi kullanan web siteleri, T.C. Kanunlarına aykırı mal ve hizmet satamazlar. Web sitelerinde alkol, sigara, adult içerikli mal ve hizmet satışı yapılamaz.

4.14- Telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz.

4.15- Mail sunucu ve e-mail hesabı kullanılarak, spam mail, toplu mail gönderilemez.

4.16- Bu sözleşme, bedeli ödenmiş tarih dönemi için geçerlidir. Yeni dönem için hizmet bedelinin ödenmesiyle süre 1 dönem uzamış olacaktır.

4.17- Web sitelerinin içerik ve ürün girişi müşteriye aittir. KMK Web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. İçeriği müşteri girmelidir. KMK Müşteriye içeriği girmesi ve web admin panelini öğrenmesi için gerekli eğitimi ve desteği ücretsiz sağlamaktadır.

4.18- Web siteniz için tescil edilen domain adı tescil kurallarına göre daha sonra değiştirilemez. Web sitenizin adını değiştirebilmeniz için gerekli ücretleri ödemeniz gerekmektedir.

4.19- Web Siteniz için tescil ettirdiğiniz domain, tescil süresi bittiğinde, yeni tescil ücretini ödediğiniz müddetçe size aittir. Tescil takibi bizde olsa bile, istediğiniz sunucuya yönlendirilmesini isteyebilirsiniz. Transferini isteyebilirsiniz. Tescil bitiş tarihi yaklaştığında sizlere e-posta ve/ veya sms yoluyla mesaj gönderilecektir. Belirtilen zamanda tescil ücretinin yatırılması gereklidir. Tescil süresinin uzatılmasının sorumluluğu müşteriye aittir.

4.20- E-mail hesaplarının tanımlanması, şifre değişimi, e-mail iptali gibi işlemlerin nasıl yapılacağı, http://www.sitehazirla.com destek bölümünde anlatılmıştır. Bu işlemler müşterinin takibinde ve sorumluluğundadır.

4.21- Hizmet bitiş tarihinizden 15 gün önce sizlere yeni dönem için ödeme tebligatı yapılacaktır. Bitiş tarihini 7 gün geçmesine rağmen, ödemesi yapılmayan hizmetler, kapatılacaktır. Ve bu süreden sonra yapılan ödemeler cezalı alınacaktır.

4.22- Ödeme yapılıncaya kadar, hizmeti başlatmama / durdurma hakkımız saklıdır.

4.23- Oluşturulan Web Sitelerinin altında KMK logosu, yazısı ve linki kullanılacaktır.

4.24- Müşteriye verilen e-mail kontrol panel şifresinin güvenliğinden tamamen müşteri sorumludur. Herhangi bir ortamda çalındığı / kaybedildiği iletilirse şifreler değiştirilir.

4.25- Sözleşmede belirtilen e-posta adresiniz ve/veya adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.

4.26- KMK tarafından müşteriye sunulan Hosting alanına belirtilen 1(adet) domain DNS tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.

4.27- Müşteri Hosting hizmeti alırken, KMK sunucusundaki Hosting sistemini, mail sistemini ve programları aynen kabul etmiş sayılır. Kendi isteğine göre program kurulumu talep edemez.

4.28- KMK müşteriye sunduğu hizmette, Turkcell Superonline,  Türk Telekom hatlarında, uydu ve haberleşme, network sistemlerinde olabilecek arızalardan dolayı, sisteminin kesintiye uğramasından, sorumlu tutulamaz. Kesintiye uğradığı süre kadar verilen hizmet uzatılır, bunun haricinde Müşteri başka bir hak veya tazminat talep edemez.

4.29- KMK, 30 gün önceden e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süre ve şartlarını, verilen hizmetin bedelini ya da verilen hizmetleri tek taraflı olarak değiştirebilir veya bu hizmetlere son verebilir. Müşteri yeni şartları kabul etmediği taktirde, KMK, bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Müşteri Domainini başka bir altyapı hizmet sağlayıcısına transfer edebilir.

4.30- Sözleşmede, belirtilen Hosting alanı büyüklüğü ve pop3 e-mail sayısı web planlarına göre sınırlıdır. İlave talebi olduğunda, ek bedel tahsil edilir.

4.31- Sanal Pos İşlemleri tamamen müşteriye aittir. Banka Sanal post sistemlerinden kaynaklanan problemlerden KMK sorumlu değildir.

4.32- İşbu sözleşme, Müşteri ürünü talep etmesiyle yürürlüğe girer, müşteri ürünü talep ettikten sonra sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde 5- Hizmet Özellikleri ve Opsiyonlar

EK–1 de belirtilmiştir.

Madde 6- Satın Alınan Hizmetler

EK–1 de belirtilmiştir.

Madde 7- Hizmet İptali

Müşteri, sözleşme konusu hizmetin tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde KMK ya yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 8. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, müşteriye verilen KMK Web paketinin, KMK Bayisine veya merkezine iade faturası ya da faturanın aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli müşteriye iade edilir.

Madde 8- İptal Edilmeyecek Hizmetler

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek hizmetler, tek kullanımlık hizmetler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, domain alımı ve hizmet için iptal hakkı kullanılamaz, bu hizmetlerin ücretleri müşteriye fatura edilir ve iptal edilemez.

Madde 9- Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkilidir.  Ürünlerimizi kullanan tüm müşterilerimiz bu sözleşmede geçen maddeleri sözleşmeyi imzalamak gerektirmeden kabul etmiş sayılır.